Căci Dumnezeu a iubit lumea atât de mult încât a dat pe singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică.

John 3:16

Isus într-adevăr se roagă pentru toți credincioșii